Loading Events

Hosted by Maor-dùthcha na Hearadh / North Harris Ranger

Tha tobhtaichean Stèisean nam Muc rim faicinn fhathast anns na Hearadh – an stèisean mu dheireadh sa Rìoghachd. Ach saoil, dè an eachdraidh a tha air a chùlaibh? Nach tig sibh dhan òraid a tha seo airson barrachd ionnsachadh mun ghnothach eachdraidheil a tha seo, agus mu shealg nam muc sna h-Eileanan.

This Gaelic language talk will present a bit of the history of whaling in Harris, and in particular the history and legacy of the whaling station.

The event will be held entirely in Gaelic, and should be suitable for people with an intermediate to fluent level in the language.

Talla na Mara is accessible for wheelchairs and people with limited mobility.

Donations welcome.

Tickets
Booking essential
Please email ranger@north-harris.org

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top